Witamy na stronie firmy BUS ROKADA Sp. z o.o.

Świadczymy usługi windykacyjno-detektywistyczne na rzecz podmiotów gospodarczych, w tym firm leasingowych i ubezpieczeniowych, banków, kancelarii prawnych i adwokackich oraz osób fizycznych. Zakres naszych usług obejmuje między innymi:

 • Usługi detektywistyczne w sprawach gospodarczych i rozwodowych
  Firma nasza świadcząc usługi detektywistyczne w sprawach gospodarczych dokonuje wywiadów przez zawodowych detektywów dotyczących sprawdzeń wiarygodności firm, poszukiwania dłużników i ich majątków oraz ustala fakty jego zbywania i wyprowadzania. Natomiast w sprawach rozwodowych zbieramy dowody zdrady pozamałżeńskiej w celu wykorzystania ich w procesie sądowym.
 • Windykacja wierzytelności przedsądowa i sądowo-egzekucyjna
  W ramach prowadzenia postępowań windykacyjnych odzyskujemy wierzytelności / należności płatnicze w trybie polubownym, a w razie potrzeby kierujemy sprawy na drogę sądową i przymusu egzekucyjnego prowadzonego przez komornika. Odzyskiwanie długu prowadzimy w ścisłej korelacji z ustaleniami detektywistycznymi i jednoczesnym uwzględnieniem opinii prawnych związanych ze sposobem prowadzenia postępowania windykacyjno - egzekucyjnego.
 • Obsługa prawna w sprawach gospodarczych i rodzinno-majątkowych
  BUS ROKADA Sp. z o.o. współpracuje na stałe z kilkoma kancelariami prawnymi, w których zatrudnieni są eksperci w zakresie prawa gospodarczego, prawa pracy i rodzinno - majątkowego (rozwody, podział majątku). Wykorzystywani przez nasze biuro prawnicy posiadają doświadczenie w zakresie wykorzystywania ustaleń z dokonywanych czynności detektywistycznych i obsługują tylko naszych klientów.
 • Doradztwo specjalistyczne w zakresie prowadzenia bezpiecznych interesów biznesowych
  W ramach tej usługi udzielamy porad dotyczących organizowania i nadzorowania bezpiecznego funkcjonowania firmy, zwłaszcza uprawnień i obowiązków pracodawcy wobec pracowników, a także wdrażanie w praktyce obowiązujących przepisów prawnych. W zakresie zawierania bezpiecznych kontraktów handlowych, udzielamy konsultacji i przygotowujemy przez współpracujących z nami prawników konkretne umowy handlowe ze szczególnym uwzględnieniem własnych interesów biznesowych. Udzielamy także porad dotyczących sposobów prowadzenia windykacji i wykonywania usług detektywistycznych.